Išcentrinė jėga sukelia automobilio padangų nuvedimą

Dabar — dėmesio! Išcentrinė jėga C sukelia automobilio padangų nuvedimą. Kadangi automobilio padangos tamprios, jos stengiasi grįžti į normalią padėti. Dėl to atsiranda jėga, vadinama padangų reakcija (tiksliau reakcijos momentas) R, veikianti statmenai rato plokštumai, automobilio rašomo apskritimo centro link. Ši jėga tuo didesnė, kuo didesnis nuvedimo kampas a.

Jėgą R galima išskaidyti į dvi dedamąsias: jėgą P, statmeną automobilio važiavimo krypčiai, ir jėgą N, veikiančią atgal lygiagrečiai automobilio ašiai (sutampančiai su važiavimo kryptimi). Jėga P atsveria išcentrinę jėgą C. Jėga N padidina pasipriešinimą automobilio judėjimui.

Kai jėga P didesnė už išcentrinę jėgą C, ratai pasisuka važiavimo kryptimi ir nuvedimo kampas a sumažėja. Kai išcentrinė jėga C didesnė už jėgą P, atsiranda ratų nuvedimas ir kritinis nuvedimo kampas a staigiai padidėja. Nuvedimas virsta šoniniu slydimu.

Mes žinome, kad, didėjant nuvedimo kampui a, auga reakcijos jėga R. Beje, ši auga tik iki tam tikro nuvedimo kampo dydžio, kuris sudaro 15-18°. Po to prasideda šoninis slydimas ir reakcijos jėga R nebedidėja. Ji netgi sumažėja, mat, slystant sumažėja trinties koeficientas tarp padangos ir kelio paviršiaus.

Kyla klausimas, nuo ko priklauso ribinis nuvedimo kampas? Šio kampo dydis priklauso nuo automobilio konstrukcijos, rato apkrovos, padangų ir kelio paviršiaus trinties koeficiento, protektoriaus pločio ir tipo bei nuo padangų oro slėgio.

Pastaruosius faktorius galime patys reguliuoti. Ribiniam nuvedimo kampui padidinti naudotinos vasarinės padangos su platesniu protektoriumi ir mažesniu oro slėgiu. Bet čia reikia turėti galvoje pasipriešinimo judėjimui padidėjimą. Geriausia padidinti priekinių ratų nuvedimo kampą. Tokie ratai pradės slysti šonu vėliau, negu užpakaliniai, ir valdyti automobili, ypač sparčiai darant posūki, bus lengviau.

Priminsime, kad, atlikdamas posūkį, automobilis sukasi apie savo vertikaliąją ašį, einančią per jo svorio centrą. Koks tuomet gali būti automobilio kelias?

Priekiniai ratai pasukti kampu S. Automobilis rieda tokiu greičiu, kad nuvedimo kampas yra a. Tada jo svorio centras juda numatytu apskritimu ir mašina, nepaisant pasvirusios padėties, pasisuka taisyklingai.

Kas gi atsitiktų, jeigu tokioje padėtyje sumažintume greitį, kitaip tariant, sumažintume ir išcentrinę jėgą? Tuojau pat sumažėtų nuvedimo kampas a, ir automobilis, judėdamas ratų padėties kryptimi, pasukta kampu p, įvažiuotų į vidinę kelio pusę.

Pirmieji Benco ir Daimlerio automobiliai

Vitaminai – tai organinės medžiagos, reikalingos automobilio vairuotojui

 

Patiko? Pasidalink